SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN

[VSUM2019] Siêu âm khớp gối

Siêu âm khớp gối với nhiều dây chằng có thê quan sát vì chúng nằm khá nông, ngoài ra có thể quan sát dây thần kính mác ….

2 Comments

Post Comment