[VSUM2019] Siêu âm khớp gối

2

Siêu âm khớp gối với nhiều dây chằng có thê quan sát vì chúng nằm khá nông, ngoài ra có thể quan sát dây thần kính mác ….

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *