[VSUM2019] Siêu âm khớp cổ tay và các khớp bàn tay – giải phẫu bình thường và bệnh lý thường gặp

[VSUM2019] Siêu âm khớp cổ tay và các khớp bàn tay – giải phẫu bình thường và bệnh lý thường gặp

Siêu âm khớp cổ tay và các khớp bàn tay có số lượng các khoang nhiều hơn siêu âm các khớp khác

QR code bài viết này

Bài viết cùng chủ đề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *