[VSUM2019] Siêu âm khớp cổ tay và các khớp bàn tay – giải phẫu bình thường và bệnh lý thường gặp

Siêu âm khớp cổ tay và các khớp bàn tay có số lượng các khoang nhiều hơn siêu âm các khớp khác

Post Comment