[VSUM2019] Siêu âm khớp cổ tay và các khớp bàn tay – giải phẫu bình thường và bệnh lý thường gặp

[VSUM2019] Siêu âm khớp cổ tay và các khớp bàn tay – giải phẫu bình thường và bệnh lý thường gặp

Siêu âm khớp cổ tay và các khớp bàn tay có số lượng các khoang nhiều hơn siêu âm các khớp khác

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *