[VSUM2019] Siêu âm khớp cổ tay và các khớp bàn tay – giải phẫu bình thường và bệnh lý thường gặp

0

Siêu âm khớp cổ tay và các khớp bàn tay có số lượng các khoang nhiều hơn siêu âm các khớp khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *