Atlas of Mammography – Atlas xquang tuyến vú

Atlas of Mammography – Atlas xquang tuyến vú
Like Tweet Pin it Share Share Email

SAU KHI ĐĂNG KÝ NHẬN SÁCH CĐHA NGOẠI VĂN, QUÝ VỊ
SẼ NHẬN ĐƯỢC SÁCH QUA EMAIL VÀO THỨ 7 (15 June 2019)

Nhũ ảnh, hay Xquang tuyến vú, tiếng Anh là Mammography, là kỹ thuật đã được khuyến cáo trong tầm soát sớm ung thư vú, từ đó làm tăng khả năng chữa khỏi và tăng thời gian sống thêm.

Mục tiêu của cuốn sách này với hơn 700 trang và 1500 hình ảnh, là trình bày một cách hệ thống hình ảnh nhũ ảnh, hình ảnh bình thường và bất thường, để từ đó các nhà lâm sàng hoặc bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, các nhà ung thư học có thể dễ dàng tiếp cận hình ảnh ung thư tuyến vú.

Mục lục tiếng anh của sách này

 • Techniques and Positioning in Mammography
 • Approach to Mammographic Analysis
 • Circumscribed Masses
 • Indistinct and Spiculated Masses
 • Analysis of Calcifications
 • Prominent Ductal Patterns
 • Asymmetries and Architectural Distortion
 • The Thickened Skin Pattern
 • The Axilla
 • The Male Breast
 • The Postsurgical Breast
 • The Augmented Breast
 • Galactography
 • Needle Localization
 • Percutaneous Breast Biopsy
 • The Role of Ultrasound and Magnetic Resonance Imaging in Breast Imaging

Một số hình ảnh trong sách này

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK

BÌNH LUẬN BẰNG EMAIL

Comments (8)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *