Tiêu chuẩn mô tả tổn thương dạng khối trên siêu âm tuyến vú

Tiêu chuẩn mô tả tổn thương dạng khối trên siêu âm tuyến vú

Phân loại theo tiêu chuẩn BI-RADS 2013 (Breast Imaging Reporting and Data System – ACR)

1. Hình thái: chọn 1
– Hình bầu dục
– Hình dạng tròn
– Bờ không đều

2. Trục lớn của tổn thương: chọn 1
– Song song bề mặt da
– Không song song bề mặt da

3. Đường bờ tổn thương: có thể chọn nhiều
– Đường bờ rõ
– Đường bờ không rõ
+ Đường bờ không xác định
+ Đường bờ tạo góc
+ Đường bờ tua gai
+ Đường bờ đa cung nhỏ

4. Mặt phân cách mô xung quanh
– Vỏ bao mỏng
– Không có vỏ bao
– Viền tăng âm xung quanh tổn thương (vòng halo)

5. Độ hồi âm trong tổn thương (so với nhu mô mỡ)
– Trống âm
– Hỗn hợp âm (phức tạp)
– Giảm âm (hồi âm kém)
– Đồng âm với nhu mô mỡ
– Tăng âm (hồi âm dày) so với nhu mô mỡ

6. Âm phía sau tổn thương
– Không đổi
– Tăng âm
– Bóng lưng
– Bóng lưng mạnh
– Dạng hỗn hợp: vừa tăng âm vừa bóng lưng kèm theo

7. Thay đổi mô xung quanh khối tuyến
– Ống tuyến
– Dây chằng Copper
– Xáo trộn cấu trúc: có kéo nhu mô tuyến vú xung quanh
– Phù da, dày da, co kéo da tuyến vú tương ứng

Biên soạn theo bài giảng của
BSCKII. LÊ HỒNG CÚC – Khoa CĐHA BV Ung Bướu TPHCM

QR code bài viết này

Bài viết cùng chủ đề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *