Tiêu chuẩn mô tả tổn thương dạng khối trên siêu âm tuyến vú

Phân loại theo tiêu chuẩn BI-RADS 2013 (Breast Imaging Reporting and Data System – ACR)

1. Hình thái: chọn 1
– Hình bầu dục
– Hình dạng tròn
– Bờ không đều

2. Trục lớn của tổn thương: chọn 1
– Song song bề mặt da
– Không song song bề mặt da

3. Đường bờ tổn thương: có thể chọn nhiều
– Đường bờ rõ
– Đường bờ không rõ
+ Đường bờ không xác định
+ Đường bờ tạo góc
+ Đường bờ tua gai
+ Đường bờ đa cung nhỏ

4. Mặt phân cách mô xung quanh
– Vỏ bao mỏng
– Không có vỏ bao
– Viền tăng âm xung quanh tổn thương (vòng halo)

5. Độ hồi âm trong tổn thương (so với nhu mô mỡ)
– Trống âm
– Hỗn hợp âm (phức tạp)
– Giảm âm (hồi âm kém)
– Đồng âm với nhu mô mỡ
– Tăng âm (hồi âm dày) so với nhu mô mỡ

6. Âm phía sau tổn thương
– Không đổi
– Tăng âm
– Bóng lưng
– Bóng lưng mạnh
– Dạng hỗn hợp: vừa tăng âm vừa bóng lưng kèm theo

7. Thay đổi mô xung quanh khối tuyến
– Ống tuyến
– Dây chằng Copper
– Xáo trộn cấu trúc: có kéo nhu mô tuyến vú xung quanh
– Phù da, dày da, co kéo da tuyến vú tương ứng

Biên soạn theo bài giảng của
BSCKII. LÊ HỒNG CÚC – Khoa CĐHA BV Ung Bướu TPHCM

Post Comment