[VSUM2019] Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh siêu âm nội soi của ung thư trực tràng

Siêu âm nội soi trực tràng có độ chính xác cao trong đánh giá trước phẫu thuật mức độ xâm lấn và tình trạng di căn hạch vùng trong
ung thư trực tràng.

Post Comment