[VSUM2019] Thông nối cửa chủ bẩm sinh

0

Thông nối cửa chủ bẩm sinh là bất thường tim bẩm sinh hay gặp có thể chẩn đoán qua siêu âm, sự thông nối giữa hệ tĩnh mạch cửa với hệ tĩnh mạch cửa dưới,có thể đơn thuần hoặc trong hội chứng đa dị tật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *