[PDF] Giải phẫu bệnh học – Bộ Y tế

TẢI XUỐNG MIỄN PHÍ GIẢI PHẪU BỆNH HỌC BỘ Y TẾ

Sách Giải Phẫu Bệnh Học được biên soạn dựa vào chương trình giáo dục của Đại học Y—Dược TP. Hồ Chí Minh trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các giáo sư, tiến sĩ, các nhà giáo có kinh nghiệm của Bộ môn Giải phẫu bệnh biên soạn theo phương châm: kiên thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Mục lục giáo trình

Phần thứ nhất – Giải phẫu bệnh đại cương
Phần thứ hai – Giải phẫu bệnh tạng và hệ thống.

Post Comment