Bài giảng nhãn khoa – Đại học Y Hà Nội – 2005

TẢI XUỐNG MIỄN PHÍ BÀI GIẢNG NHÃN KHOA ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Mục lục

Bài 1 – Đại cương giải phẫu và sinh lý mắt

Bài 2 – Thị lực và phương pháp khám thị lực

Bài 3 – Nhãn áp

Bài 4 – Thị Trường

Bài 5 – Nguyên Nhân thị trường

Bài 6 – Nguyên nhân đỏ mắt

Bài 7 – Viêm kết mạc

Bài 8 – Bệnh mắt hột

Bài 9 – Viêm loét giác mạc

Bài 10 – Đục thủy tinh thể

Bài 11 – Viêm màng bồ đào

Bài 12 – Bệnh Glocom

Bài 13 – Chấn thương mắt

Bài 14 – Bỏng mắt

Bài 15 – Thuốc điều trị trong nhãn khoa

Bài 16 – các bệnh mắt liên quan bệnh toàn thân

Bài 17 – Một số bệnh mắt trẻ em

Tài liệu tham khảo

Câu hỏi lượng giá

Post Comment