Giáo trình Xác suất thống kê – Bộ Y tế (đào tạo BSĐK)

Bộ giáo trình bao gồm:

+ Giáo trình xác suất thống kê – Bộ Y tế, dành cho đào tạo Bác sĩ đa khoa

+ Bài tập Xác suất thống kê – Đại học Y Dược tp Hồ Chí Minh

+ Một ví dụ đề thi xác suất thống kê của Đại học Y Hà Nội năm học 2013 – 2014

Một số hình ảnh minh họa

Post Comment