[PDF] Sổ tay điện tâm đồ – PGS. Phạm Nguyễn Vinh

TẢI SÁCH SỔ TAY ĐIỆN TÂM ĐỒ MIỄN PHÍ

Điện tâm đồ là phương tiện chẩn đoán cận lâm sàng không chỉ hữu ích cho các bác sĩ tim mạch mà còn cho các bác sĩ các chuyên ngành khác. Sự ra đời của các phương tiện khác cao cấp hơn như CT Scanner, MRI nhưng vẫn không thể thay thế được điện tâm đồ.

Cuốn sách là nội dung tóm lược các điều kiện cần thiết cho độc giả có thể đọc điện tâm đồ, góp phần vào chẩn đoán lâm sàng của bệnh tim.

Nội dung chính trong cuốn sách này bao gồm:

 • Chương 1 – Một số khái niệm về điện tâm đồ
 • Chương 2 – Dày nhĩ, dày thất
 • Chương 3 – Rối loạn dẫn truyền trong thất
 • Chương 4 – Suy động mạch vành mạn
 • Chương 5 – Nhồi máu cơ tim
 • Chương 6 – Block xoang nhĩ – Block nhĩ thất
 • Chương 7 – Hội chứng kích thích sớm
 • Chương 8 – Ngoại tâm thu
 • Chương 9 – Dẫn truyền lệch hướng
 • Chương 10 – Nhịp nhanh trên thất
 • Chương 11 – Rung nhĩ, cuồng nhĩ
 • Chương 12 – Nhịp nhanh thất
 • Chương 13 – Chẩn đoán nhịp nhanh QRS hẹp
 • Chương 14 – Chẩn đoán nhịp nhanh QRS rộng hay dị dạng
 • Chương 15 – Một số trường hợp khác

Post Comment