[PDF] Sinh lý bệnh và Miễn dịch – Bộ Y tế – Phần Sinh Lý Bệnh (bản đẹp)

TẢI XUỐNG MIỄN PHÍ PHẦN SINH LÝ BỆNH – GIÁO TRÌNH SINH LÝ BỆNH VÀ MIỄN DỊCH BỘ Y TẾ

Cuốn sách “Sinh lý bệnh và miễn dịch – Phần sinh lý bệnh học” dành cho sinh viên hệ đào tạo bác sĩ đa khoa định hướng cộng đồng. Các tác giả có những sửa chữa và bổ sung.

Sách cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và hệ thống về sinh lý bệnh nhằm giúp họ thêm thuận lợi khi học các môn Bệnh lý và Lâm sàng.

Yêu cầu cao nhất đối với người học không chỉ là trình bày lại nội dung bài học (thuộc bài), mà là vận dụng được những gì đã học. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào cách dạy và cách học. Nếu học viên đã tự đọc bài trước khi đến lớp, giảng viên sẽ không thể dùng cách “thầy nói, trò ghi” mà chuyển sang cách dạy vận dụng kiến thức.

Post Comment