Month: April 2020


Sau khi nhiễm, COVID-19 sẽ ở đâu trong cơ thể

Sau khi nhiễm, COVID-19 sẽ ở đâu trong cơ thể

Từ ca đầu tiên bị nhiễm COVID-19 ở Vũ Hán – Trung Quốc, các nhà nghiên cứu đã biết virus gây tổn thương nặng ở phổi. Nhưng cho đến nay, khi đại dịch đã lan rộng toàn cầu, dựa trên các ca lâm sàng trên thế giới thì COVID-19 không chỉ gây tổn thương phổi mà còn có thể gây tổn thương ở các cơ quan khác trong cơ thể.

Continue Reading