Hiện nay, để chẩn đoán các bệnh lý thực quản đã có nhiều phương pháp hữu hiệu hơn như nội soi thực quản, siêu âm nội soi, chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ. Nhưng kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh cổ điển là chụp thực quản có uống thuốc cản quang vẫn có giá trị cao trong việc định vị tổn thương, việc xác định mức độ lan rộng của tổn thương tại thành thực quản.