Bài giảng siêu âm thai – PGS. Trần Danh Cường

Bài giảng siêu âm thai – PGS. Trần Danh Cường

Bộ sưu tập được tách từ bài giảng với gần 1000 slides của PGS. Cường tại Đại học Y Hà Nội.

Dưới đây là danh sách 17 nội dung chính

QR code bài viết này

Bài viết cùng chủ đề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *