Bài giảng siêu âm thai – PGS. Trần Danh Cường

Bài giảng siêu âm thai – PGS. Trần Danh Cường

Bộ sưu tập được tách từ bài giảng với gần 1000 slides của PGS. Cường tại Đại học Y Hà Nội.

Dưới đây là danh sách 17 nội dung chính

Admin

Tôi là bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh. Tốt nghiệp hệ Bác sĩ đa khoa Đại học Y Hà Nội. Đã tốt nghiệp lớp đào tạo viết báo online tại Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn.

Post Comment