Nằm sâu sau phúc mạc trong khối tá tràng tụy, chấn thương tụy thường chẩn đoán muộn do triệu chứng ban đầu rất kín đáo, được phát hiện do có những tổn thương phối hợp.

Adénocarcinome ngoại tiết là tổn thương rất gần với u ác tính, rất hay gặp, chiếm 95% ung thư tụy. Nhưng cũng có một số loại u việc chẩn đoán rất quan trọng bởi vì nếu adénocarcinome có tiên lượng đáng sợ, thì chúng có thể đạt được phương thức điều trị.