Những điểm cơ bản về vật lý và kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính

Những điểm cơ bản về vật lý và kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính

Máy chụp có nhiều đầu dò dùng nguyên tắc quay đơn thuần, chùm QTX có góc mở rộng hơn, trùm hết phần cơ thể cần chụp….

QR code bài viết này

Bài viết cùng chủ đề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *