Những điểm cơ bản về vật lý và kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính

0

Máy chụp có nhiều đầu dò dùng nguyên tắc quay đơn thuần, chùm QTX có góc mở rộng hơn, trùm hết phần cơ thể cần chụp….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *