Myocardial Imaging: Tissue Doppler and Speckle Tracking

Myocardial Imaging: Tissue Doppler and Speckle Tracking

Giáo trình Siêu âm Doppler mô cơ tim (Tissue Doppler) và siêu âm đánh dấu mô cơ tim (Speckle Tracking) bao gồm 336 trang, trình bày đầy đủ cách đánh giá cơ tim trong trường hợp bệnh lý do mạch vành và bệnh lý không do mạch vành. Bên canh đó, Giáo trình còn trình bày đầy đủ về kỹ thuật siêu âm Doppler mô cơ tim (Tissue Doppler) và siêu âm đánh dấu mô cơ tim (Speckle Tracking) nên rất hữu ích cho những người bắt đầu học siêu âm tim.

Một số hình ảnh trong sách

VUI LÒNG GỬI BÌNH LUẬN (COMMENT) ĐỂ NHẬN SÁCH PDF

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *