X-Quang sọ não – PGS. Phạm Ngọc Hoa

X-Quang sọ não là chương 1 trong giáo trình “Xquang chẩn đoán” của PGS. Phạm Ngọc Hoa và ThS. Lê Văn Phước.

Hộp sọ là cấu trúc xương khá phức tạp, bao gồm trên 20 xương khác nhau. Để khảo sát X-Quang các xương sọ có nhiều chiều thế. Tuy nhiên, trong thực hành lâm sàng không thể khảo sát toàn bộ xương sọ bằng phương pháp tia X thông thường. Ngoài ra, hiện nay có nhiều kỹ thuật hình ảnh khác có giá trị hơn trong khảo sát bệnh lý ở hộp sọ như chụp Cắt lớp vi tính, chụp cộng hưởng từ. Do đó, vai trò cũng như chỉ định khảo sát X-Quang hộp sọ không còn nhiều như trước đây.Mặc dù X-Quang quy ước chẩn đoán, đặc biệt các bệnh lý liên quan xương hộp sọ như gãy xương, u xương, viêm xương …vẫn còn giá trị tương đương các phương pháp khác.

Mục lục nội dung bao gồm:

  • Giải phẫu hình ảnh X-quang hộp sọ
  • Phân tích quy ước hình ảnh Xquang hộp sọ bình thường
  • Các thay đổi bệnh lý xquang hộp sọ
  • Các chỉ định và chống chỉ định của Xquang quy ước hộp sọ

Hình ảnh bệnh lý được trình bày trong tài liệu này:

  • – Đóng vôi nội sọ: bệnh xơ hóa não củ, hội chứng Sturge-weber-Dimitri, bệnh lý nhiễm trùng, u não.
  • – Thay đổi đậm độ xương sọ: giảm đậm độ (u thượng bì, u máu, u hạt ưa acid, đa u tủy, di căn, …), tăng đậm độ (u màng não, loạn sản – sợi ở xương, …), đậm độ hỗn hợp (Bệnh Paget, viêm xương tủy xương, …)
  • – Thay đổi trong chấn thương: vỡ sợ với hình ảnh đường hoặc vỡ lún sọ, các lỗ khuyết do phẫu thuật, …
  • – Tăng áp lực nội sọ: dãn khớp sọ, thay đổi hố yên, dấu ấn ngón tay
  • – Dính khớp sọ sớm: dính khớp dọc, dính khớp vành
  • – Hình ảnh Luckenschadel(Craniolacumia)

Post Comment