[PDF] Thực hành đọc điện tim – PGS. Nguyễn Quang Tuấn

TẢI SÁCH THỰC HÀNH ĐỌC ĐIỆN TIM MIỄN PHÍ

Điện tâm đồ khi học cần phải hiểu cốt lỗi nguyên lý của vấn đề thì sẽ không quên.

Cuốn sách này sẽ mang đến cho độc giả những thông tin ngắn gọn, súc tích có tính chất thực hành về cách đọc điện tim 12 chuyển đạo trong thực tế lâm sàng hàng ngày của bạn.

Sách hướng dẫn đọc điện tâm đồ của PGS. Nguyễn Quang Tuấn – Giảng viên bộ môn Tim mạch Đại học Y Hà Nội, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, Tổng thư ký Hội Tim Mạch học can thiệp Việt Nam, chủ tịch Hội Tim Mạch Hà Nội, …

Nội dung chủ yếu của cuốn sách này

CHƯƠNG 1 – GIẢI PHẪU HỆ THỐNG TẠO NHỊP VÀ DẪN TRUYỀN XUNG ĐỘNG CỦA TIM

 • Nút xoang
 • Nút nhĩ thất
 • Bó His
 • Mạng lưới Purkinje

CHƯƠNG 2 – 12 CHUYỂN ĐẠO

CHƯƠNG 3 – CÁCH ĐỌC ĐIỆN TIM

 • Đại cương
 • Phát hiện sai sót khi ghi điện tim
 • Cách đọc điện tim có hệ thống

CHƯƠNG 4 – TIÊU CHUẨN ĐIỆN TIM BÌNH THƯỜNG

 • Tiêu chuẩn các sóng và khoảng cách bình thường
 • Đặc điểm các sóng ở các chuyển đạo chi
 • Đặc điểm các sóng ở các chuyển đạo ngực

CHƯƠNG 5 – CÁCH XÁC ĐỊNH TẦN SỐ, NHỊP VÀ CÁC KHOẢNG CACH GIỮA CÁC SÓNG

 • Xác định tần số nhĩ thất
 • Đánh giá nhịp của nhĩ và thất
 • Đo khoản PR
 • Đo khoảng QRS
 • Đo khoảng QT
 • Xác định tỷ lệ dẫn truyền PR

CHƯƠNG 6 – CÁCH XÁC ĐỊNH TRỤC ĐIỆN TIM VÀ BLOCK PHÂN NHÁNH

 • Trục điện tim
 • Block phân nhánh

CHƯƠNG 7 – PHÌ ĐẠI BUỒNG TIM

 • Phì đại tâm nhĩ
 • Phì đại tâm thất

CHƯƠNG 8 – BLOCK NHÁNH

 • Các bước đánh giá
 • Tiêu chuẩn
 • Ý nghĩa lâm sàng

CHƯƠNG 9 – BỆNH ĐỘNG  MẠCH VÀNH

 • Xác định sự thay đổi của phức bộ QRS
 • Xác định vùng thiếu máu, nhồi máu
 • Hình ảnh soi gương
 • Theo dõi động học những biến đổi QRST
 • Chẩn đoán phân biệt
 • Chẩn đoán định khu vùng nhồi máu

CHƯƠNG 10 – CHẨN ĐOÁN RỐI LOẠN NHỊP TIM

 • Rối loạn nhịp do nút xoang
 • Rối loạn nhịp nhĩ
 • Rối loạn nhịp bộ nối
 • Rối loạn nhịp thất
 • Block nhĩ thất

CHƯƠNG 11 – BIẾN ĐỔI ĐIỆN TIM TRONG RỐI LOẠN ĐIỆN GIẢI, DO THUỐC VÀ VIÊM MÀNG NGOÀI TIM

CHƯƠNG 12 – ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN NHỊP TIM

Post Comment