Kết quả đo độ xơ hóa gan Fibroscan đem lại lợi ích gì

Một lần đo fibroscan có thể chẩn đoán độ xơ hóa của nhu mô gan (tiên lượng sớm nguy cơ xơ gan) và mức độ gan nhiễm mỡ. Kết quả đo được máy tự động tính toán, không phụ thuộc người sử dụng máy.

3.1. Đo độ xơ hóa nhu mô gan (độ cứng nhu mô gan)

Đơn vị tính: kPa

+ Từ F0 – dưới F1 (2.5 – 7.4 kPa): Thể hiện không có sự xơ hóa hoặc xơ hóa tối thiểu chưa có biến đổi về mặt giải phẫu bệnh.

+ Từ F1 – dưới F2 (7.5 – 9.4 kPa): Thể hiện đã có dấu hiệu xơ hóa trong nhu mô gan và có xu hướng tăng mức xơ hóa trong thời gian tiếp theo.

+ Từ F2 – dưới F3 (9.5 – 12.4 kPa): Thể hiện có sự xơ hóa nặng nhu mô gan, chưa đến giai đoạn xơ gan nhưng có nguy cơ sẽ dẫn tới xơ gan.

+ Từ F3 – F4: (từ 12.5 kPa trở lên): cho thấy có sự xơ hóa nhu mô gan lan tỏa tương ứng với giai đoạn xơ gan trên lâm sàng.

3.2. Đo độ nhiễm mỡ gan

Đơn vị tính: dB/m
+ S0 – dưới S1 (dưới 100 dB/m): chưa có sự tích tụ thừa mỡ trong tế bào gan, số lượng tế bào gan chứa các hạt mỡ dưới 5% trên vi trường.
+ Từ S1 – dưới S2 ( 100 – 237.6 dB/m): gan nhiễm mỡ nhẹ, tỷ lệ tế bào gan chứa các hạt mỡ là trên 5% đến dưới 33%.
+ Từ S2 – dưới S3 (237.7 – 259.3 dB/m): gan nhiễm mỡ vừa, tỷ lệ tế bào gan chứa các hạt mỡ là từ 33% đến dưới 66%..
+ Từ S3 – S4 (259.4 – 292.3 dB/m): gan nhiễm mỡ nặng, tỷ lệ tế bào gan chứa các hạt mỡ là từ 66%.

4. Giá trị lâm sàng của fibroscan

– Có giá trị tiên lượng xơ gan sớm:

+ Nhiều nghiên cứu có đối chứng sinh thiết gan cho thấy kết quả fibroscan có thể tiên lượng xơ gan, có ý nghĩa sau thời gian 5 năm.

+ Các nghiên cứu khác cũng cho thấy ở những bệnh nhân điều trị đáp ứng được theo dõibằng fibroscan, độ xơ hóa nhu mô gan thấp dần và giảm dần.

– Giá trị khác:

+ Định hướng khai thác chi tiết về tiền sử và các bệnh lý hiện tại của gan, các yếu tố nguy cơ gây hại cho nhu mô gan, đặc điểm dinh dưỡng và môi trường sống.

+ Theo dõi nhu mô gan trước, trong và sau điều trị.

+ Lên kế hoạch điều trị bảo vệ tế bào gan, có thể bao gồm điều trị chuyên khoa.

– Fibroscan cũng có thể chẩn đoán mức độ gan nhiễm mỡ, và kết quả này không chịu ảnh hưởng của độ xơ hóa nhu mô gan trên fibroscan.

Trích từ “Hội nghị ứng dụng công nghệ trong dịch vụ y tế”
của Bệnh viện đa khoa MEDLATEC – 21/12/2016

Post Comment