[PDF] A practical Guide to 3D ultrasound

Contents

Chapter 1 – Terminology and Basics
Chapter 2 – Volume Acquisition
Chapter 3 – Volume Manipulation
Chapter 4 – Volume Display
Chapter 5 – Spatiotemporal Image Correlation
Chapter 6 – 3D Tools
Chapter 7 – Clinical Applicability in the First Trimester
Chapter 8 – Clinical Applilcability in the Fetal Face
Chapter 9 – Clinical Applicability in the Fetal Central Nervous System
Chapter 10 – Clinical Applicability in the Fetal Skeleton
Chapter 11 – Clinical Appllicability in the Fetal Cardiovascular System
Chapter 12 – Clinicall Applicability in the Fetat Chest
Chapter 13 – Clinical Applicability in the Fetal Gastrointestinal Tract
Chapter 14 – Clinical Applicability in the Fetal Genitourinary System
Chapter 15 – 3D Applications in Obstetrics
Chapter 16 – 3D Applications in Gynecology
Chapter 17 – Coding and Entertainment Ultrasound

VUI LÒNG ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN (COMMENT) ĐỂ NHẬN SÁCH PDF

Some images in the books
About Đoàn, Thoại M.D 411 Articles
Đã học chuyên Sinh tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định, đã tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội, hiện tại là bác sĩ chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh. Yêu thích du lịch và Marketing

ĐĂNG NHẬP FACEBOOK ĐỂ BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN KHÔNG ĐĂNG NHẬP FACEBOOK

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*