Giải phẫu người – Đại học Y Hà Nội – sách dành cho sinh viên hệ BSĐK – bản PDF có mục lục chi tiết

1

TẢI SÁCH XUỐNG TẠI ĐÂY

Đây là tài liệu dạy và học chính thức được sử dụng cho sinh viên hệ Bác sỹ đa khoa – trường Đại học Y Hà Nội. Sách xuất bản nằm 2001 bởi nhà xuất bản Y học, dưới sự cho phép của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung sách bao gồm 5 đơn vị học trình tương đương 75 tiết học lý thuyết và 3 đơn vị học trình thực hành tương đương 45 tiết.

Mục lục nội dung sách như sau:

– Chương 1 – Giới thiệu giải phẫu học – TS. Nguyễn Văn Huy

– Chương 2 – Hệ xương – ThS. BS. Vũ Bá Anh

– Chương 3 – Hệ khớp – TS. Nguyễn Văn Huy

– Chương 4 – Hệ cơ – TS. Nguyễn Văn Huy

– Chương 5 – Hệ Tuần hoàn – BSCKII. Nguyễn Trần Quýnh

– Chương 6 – Hệ hô hấp – BSCKII. Nguyễn Xuân Thùy

– Chương 7 – Hệ tiêu hóa – TS. Lê Hữu Hưng

– Chương 8 – Hệ tiết niệu – Ths. Trần Sinh Vương

– Chương 9 – Hệ sinh dục – Ths. Trần Sinh Vương

– Chương 10 – Hệ thần kinh

  • Phần trung ương thần kinh – PGS. TS. Hoàng Văn Cúc
  • Phần ngoại vi thần kinh – TS. Nguyễn Văn Huy

– Chương 11 – Các giác quan – TS. Lê Hữu Hưng

– Chương 12 – Hệ nội tiết – TS. Nguyễn Văn Huy, Ths. Ngô Văn Đãng

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *