Giải phẫu người – Đại học Y Hà Nội – sách dành cho sinh viên hệ BSĐK – bản PDF có mục lục chi tiết

TẢI SÁCH XUỐNG TẠI ĐÂY

Đây là tài liệu dạy và học chính thức được sử dụng cho sinh viên hệ Bác sỹ đa khoa – trường Đại học Y Hà Nội. Sách xuất bản nằm 2001 bởi nhà xuất bản Y học, dưới sự cho phép của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung sách bao gồm 5 đơn vị học trình tương đương 75 tiết học lý thuyết và 3 đơn vị học trình thực hành tương đương 45 tiết.

Mục lục nội dung sách như sau:

– Chương 1 – Giới thiệu giải phẫu học – TS. Nguyễn Văn Huy

– Chương 2 – Hệ xương – ThS. BS. Vũ Bá Anh

– Chương 3 – Hệ khớp – TS. Nguyễn Văn Huy

– Chương 4 – Hệ cơ – TS. Nguyễn Văn Huy

– Chương 5 – Hệ Tuần hoàn – BSCKII. Nguyễn Trần Quýnh

– Chương 6 – Hệ hô hấp – BSCKII. Nguyễn Xuân Thùy

– Chương 7 – Hệ tiêu hóa – TS. Lê Hữu Hưng

– Chương 8 – Hệ tiết niệu – Ths. Trần Sinh Vương

– Chương 9 – Hệ sinh dục – Ths. Trần Sinh Vương

– Chương 10 – Hệ thần kinh

  • Phần trung ương thần kinh – PGS. TS. Hoàng Văn Cúc
  • Phần ngoại vi thần kinh – TS. Nguyễn Văn Huy

– Chương 11 – Các giác quan – TS. Lê Hữu Hưng

– Chương 12 – Hệ nội tiết – TS. Nguyễn Văn Huy, Ths. Ngô Văn Đãng

One thought on “Giải phẫu người – Đại học Y Hà Nội – sách dành cho sinh viên hệ BSĐK – bản PDF có mục lục chi tiết

Post Comment