Bộ slide tiếng Việt các bài báo cáo tại hội nghị siêu âm toàn quốc Việt Nam diễn ra vào tháng 1 năm 2018, bao gồm tất cả các chuyên khoa trong siêu âm y học như bụng, vú, khớp, thai, tim, mạch máu … và một số kỹ thuật mới như siêu âm đàn hồi, đốt sóng cao tần RFA … Các định dạng trong bộ slide này là PDF và PPT.