Month: August 2018


[10-VSUM2018]Trọn bộ slides báo cáo hội nghị siêu âm Việt Nam 2018

[10-VSUM2018]Trọn bộ slides báo cáo hội nghị siêu âm Việt Nam 2018

Bộ slide tiếng Việt các bài báo cáo tại hội nghị siêu âm toàn quốc Việt Nam diễn ra vào tháng 1 năm 2018, bao gồm tất cả các chuyên khoa trong siêu âm y học như bụng, vú, khớp, thai, tim, mạch máu … và một số kỹ thuật mới như siêu âm đàn hồi, đốt sóng cao tần RFA … Các định dạng trong bộ slide này là PDF và PPT.

Continue Reading