Giáo trình Xác suất thống kê – Bộ Y tế (đào tạo BSĐK)
Bộ giáo trình bao gồm:

+ Giáo trình xác suất thống kê – Bộ Y tế, dành cho đào tạo Bác sĩ đa khoa

+ Bài tập Xác suất thống kê – Đại học Y Dược tp Hồ Chí Minh

+ Một ví dụ đề thi xác suất thống kê của Đại học Y Hà Nội năm học 2013 – 2014

Một số hình ảnh minh họa

About Đoàn, Thoại M.D 335 Articles
Cổ nhân dạy rằng "một nghề cho chín còn hơn chín nghề". Nhưng xét thực tế của thời công nghệ 4.0 thì học chín nghề còn lại cũng rất quan trọng

ĐĂNG NHẬP FACEBOOK ĐỂ BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN KHÔNG ĐĂNG NHẬP FACEBOOK

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*