Giáo trình Xác suất thống kê – Bộ Y tế (đào tạo BSĐK)

Bộ giáo trình bao gồm:

+ Giáo trình xác suất thống kê – Bộ Y tế, dành cho đào tạo Bác sĩ đa khoa

+ Bài tập Xác suất thống kê – Đại học Y Dược tp Hồ Chí Minh

+ Một ví dụ đề thi xác suất thống kê của Đại học Y Hà Nội năm học 2013 – 2014

Một số hình ảnh minh họa

About Đoàn, Thoại M.D 286 Articles
Cổ nhân có câu: một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Nhưng trong thời đại công nghệ 4.0, một nghề cần chín nhưng cũng nên học một trong 9 nghề còn lại.

ĐĂNG NHẬP FACEBOOK ĐỂ BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN KHÔNG ĐĂNG NHẬP FACEBOOK

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*