Ủng hộ website

Nếu thấy blog hay và ý nghĩa, quý vị có thể ủng hộ để website tiếp tục duy trì và có điều kiện phát triển chia sẻ thêm nhiều tài liệu hay và ý nghĩa.

THÔNG TIN GIAO DỊCH

1. Ngân hàng Vietcombank

Tên tài khoản: DOAN VAN THOAI
Số tài khoản VNĐ: 00.21.000.333.219
Ngân hàng: Vietcombank, chi nhánh Hà Nội

2. Ngân hàng Maritime Bank

Tên tài khoản: DOAN VAN THOAI
Số tài khoản VNĐ: 030.0101.781.065.2
Ngân hàng Maritime Bank, chi nhánh MSB Hà Nội

3. Qua Paypal

Click vào link dưới đây và thực hiện theo hướng dẫn của Paypal