Tài liệu siêu âm thai

0

Siêu âm thai trong thời gian gần đây đã có nhiều tiến bộ vượt bậc về mặt kỹ thuật, không chỉ tiến bộ về mặt kỹ thuật 4 chiều mà còn nhiều kỹ thuật khác ứng dụng trong tầm soát dị tật trước sinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *