Tài liệu siêu âm thai

Siêu âm thai trong thời gian gần đây đã có nhiều tiến bộ vượt bậc về mặt kỹ thuật, không chỉ tiến bộ về mặt kỹ thuật 4 chiều mà còn nhiều kỹ thuật khác ứng dụng trong tầm soát dị tật trước sinh.

    Post Comment