Tài liệu siêu âm thai

Tài liệu siêu âm thai

Siêu âm thai trong thời gian gần đây đã có nhiều tiến bộ vượt bậc về mặt kỹ thuật, không chỉ tiến bộ về mặt kỹ thuật 4 chiều mà còn nhiều kỹ thuật khác ứng dụng trong tầm soát dị tật trước sinh.

QR code bài viết này

Bài viết cùng chủ đề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *