Tim lạc chỗ có hay gặp

Tim lạc chỗ là bất thường bẩm sinh cực kỳ hiếm gặp, là trường hợp một phần hay toàn bộ quả tim nằm ngoài lồng ngực.

Có 4 thể chính của bệnh tim lạc chỗ:

  • Tim lộ thiên: tim nằm ở lồng ngực nhưng không ở trong mà nằm ngoài, lộ hẳn ra ngoài. Đây là thể chủ yếu, chiếm khoảng 60%.
  • Tim trong ổ bụng: chiếm 15-30%.
  • Tim nằm một phần trong ổ bụng một phần lồng ngực: chiếm 7-18%.
  • Tim nằm ở cổ: chưa đến 3%.

Tỷ lệ xuất hiện của bệnh là 5.5 – 7.9 trong số một triệu ca sinh.

Điều trị: mặc dù phẫu thuật sửa chữa có thể tiến hành, nhưng nhìn chung ít khi thực hiện, vì phụ thuộc mức độ nặng của bất thường trong cấu trúc quả tim và các dị tật nguy hiểm đi kèm. Hầu hết trẻ sinh ra nếu dị tật nặng thường chết trong 24 giờ đầu, nếu sống được thì có thể không cần phẫu thuật.

Một số hình minh họa.

Phim nghiêng cho thấy không có tim trong lồng ngực

Hình ảnh chụp CT bụng thấy hình ảnh tim nằm hoàn toàn trong ổ bụng.

Hình ảnh một quả tim lộ thiên trên cắt lớp vi tính

Tài liệu tham khảo:

1. Dr Yair Glick, Radswiki et al. Ectopia cordis. Radiopaedia Magazine.

2. Diana Ramasauskaite, Vilija Snieckuviene, Viktorija Zitkute, Ramune Vankeviciene, Dalia Lauzikiene, Grazina Drasutiene. A Rare Case Report of Thoracic Ectopia Cordis: An Obstetrician’s Point of View in Multidisciplinary Approach. Case Rep Pediatr. 2016; 2016: 5097059. Published online 2016 Nov 9. doi: 10.1155/2016/5097059.

Tài liệu dịch để cập nhật kiến thức, nên một số thuật ngữ chuyên khoa có thể không chính xác.

Post Comment