Tiêu chuẩn phân loại nguy cơ ung thư tuyến giáp mới: Artificial Intelligence TI-RADS 2019

TI-RADS (Thyroid Imaging Reporting and Data System) là hệ thống tiêu chuẩn đánh giá nguy cơ ung thư tuyến giáp dựa trên hình ảnh siêu âm.

AI TI-RADS (Artificial Intelligence Thyroid Imaging Reporting and Data System) là bản nâng cấp của ACR TI-RADS năm 2017 được công bố vào tháng 5/2019. AI TI-RADS được đưa ra với mục đích nằm đơn giản hóa hệ thống phân loại, tăng độ đặc hiệu nhưng vẫn giữ nguyên độ nhạy. Hệ thống phân loại này sử dụng trí tuệ nhân tạo, bằng cách cho máy học một thuật toán trên 1325 hình ảnh nhân tuyến giáp có kèm theo kết quả tế bào học và di truyền học, từ đó tối ưu hóa các tiêu chuẩn phân loại và các điểm cần cho tương đương cấu trúc hình ảnh.

Hệ thống phân loại AI TI-RADS 2019 được giám sát bởi các chuyên gia và các nhà xquang thực hành đồng thời được so sánh với hệ thống phân loại ACR TI-RADS đang được ứng dụng từ trước.

MỘT SỐ THAY ĐỔI TRONG AI TI-RADS 2019

ai-tirads 2019
Artificial Intelligence Thyroid Imaging Reporting and Data System – AI TI-RADS 2019. Souce: Mateuszbuda

Trong AI TI-RADS 2019 thì 5 tiêu chuẩn chính vẫn được giữ nguyên, chỉ thay đổi các tiêu chuẩn nhỏ trong 5 tiêu chuẩn chính này. Năm tiêu chuẩn chính bao gồm: dạng nốt/cấu trúc nốt/thành phần nốt (composition), độ hồi âm nốt (echogenicity), hình dạng nốt (shape), đường bờ nốt (margin), những cấu trúc âm vang vùng  (echogenic foci).

1. Dạng nốt

– Nốt dạng nang hoặc dạng bọt biển luôn nhận điểm 0. Trong phân loại AI TI-RADS dạng nốt này luôn được coi là lành tính.

– Nang hỗn hợp có một phần đặc đều nhận 0 điểm. (phân loại 2017 nhận 1 điểm)

– Nốt đặc hoặc gần như đặc thì nhận 3 điểm (phân loại cũ là 2 điểm)

– Không thuộc loại nào trong 3 loại trên thì nhận 0 điểm (phân loại cũ là 2 điểm)

2. Độ hồi âm

– Nốt đồng âm hoặc tăng âm (isoechoic/hyperechoic) hoặc nốt không thể phân loại thì nhận 0 điểm (phân loại cũ là 1 điểm).

3. Hình dạng nốt

– Chiều cao lớn hơn chiều rộng (taller-than-wide) chỉ nhận 1 điểm (phân loại cũ là 3 điểm)

4. Đường bờ nốt

– Các tiêu chuẩn không thay đổi

5. Cấu trúc trong nốt

– Vôi hóa lớn nhận 0 điểm (phân loại cũ nhận 1 điểm)

Các tiêu chuẩn được áp dụng cho các tiêu chuẩn về hình ảnh siêu âm, trong dó các tiêu chuẩn về hình ảnh được cộng điểm bao gồm: nốt đặc, giảm âm, chiều cao lớn hơn chiều rộng, các nốt có đường bờ không đều kèm vôi hóa lớn và không kèm dấu hiệu đặc biệt nào khác.

Mức điểm kích thước nốt cho khuyến cáo sinh thiết / chọc tế bào vẫn giữ nguyên như cũ.

BẢNG CỘNG ĐIỂM TIRADS TỰ ĐỘNG

Nếu không chỉnh sửa được trong bài viết này, quý vị có thể click vào đây

Quý vị điền số điểm vào ô màu vàng, sau đó quan sát tổng số điểm ở ô màu đỏ và đối chiếu với bảng phân loại (ngoài cùng). Quý vị có thể sao chép một bản xuống máy để sử dụng. Nếu sử dụng trực tuyến, vui lòng không thay đổi các tiêu chuẩn ở trên (nếu thay đổi sẽ bị chặn). Vì có thể có nhiều người dùng nên admin sẽ copy rất nhiều điểm bảng ở dưới. Quý vị chọn bảng nào chưa có người sử dụng thì sử dụng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm.

Tài liệu tham khảo
1.Dr Adam Eid Ramsey and Dr Derek Smith et al. Artificial Intelligence (AI) TI-RADS. Radiopaedia Magazine. Link
2. How to calculate AI TI-RADS points: AI TI-RADS Calculator
3. Genetic optimization of a risk stratification system for thyroid nodules. Link

Tài liệu dịch cập nhật kiến thức, một số thuật ngữ có thể chưa thực sự chuẩn xác

Post Comment