[PDF] Bài giảng sản phụ khoa – Đại học Y Hà Nội

Sách được biên soạn dành cho sinh viên Y3 và Y5 học và thực tập tại bộ môn Sản Phụ.