SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN

[VSUM2019] So sánh Ultrafast Doppler và Doppler thường quy nhân một trường hợp rò động tĩnh mạch thận

Ultrafast Doppler là một loại siêu âm doppler khắc phục được khó khăn (nhịn thở) do đạt
được dữ liệu qua clips Ultrafast Doppler.

Post Comment