SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN

[VSUM2019] So sánh siêu âm và xquang bụng không chuẩn bị trong chẩn đoán thủng tạng rỗng

Chẩn đoán thủng tạng rỗng bằng cách phối hợp lâm sàng và X quang bụng không chuẩn bị. Trong thủng tạng rỗng, siêu âm là kỹ thuật không xâm lấn, không tia X, phù hợp theo dõi và chẩn đoán thủng tạng rỗng

Post Comment