SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN

[VSUM2019] Siêu âm phổi ở bệnh nhân khó thở

Tài liệu hội nghị siêu âm toàn quốc lần thứ 3 năm 2019, được trình bày bởi Bác sĩ Adrian Goudie – chuyên khoa Hồi sức cấp cứu nước Úc

Post Comment