SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN

[VSUM2019] Nhân một trường hợp Budd-Chiari do tắc tĩnh mạch chủ dưới bởi màng ngăn hiếm gặp

Trường hợp tắc tĩnh mạch chủ dưới do màng ngăn thường hiếm gặp. Khi chẩn đoán xác định thì điều trị thường thành công cao.

Post Comment