SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN

[VSUM2019] Một số điểm khác biệt cần lưu ý trên lâm sàng khi thực hành siêu âm tim bẩm sinh

Khi thực hành siêu âm tim bẩm sinh trên lâm sàng, nền tảng của bất kỳ một quá trình phân tích hệ thống theo phân đoạn nào cũng phải dựa trên việc xác định chính xác sự sắp xếp của nhĩ vì đây là xuất phát điểm của các phân tích sau đó.

Post Comment