SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN

[VSUM2019] Cạm bẫy trong siêu âm Doppler màu động mạch cảnh – đốt sống

Trong thực hành siêu âm doppler mạch cảnh, có nhiều cạm bẫy mà nếu ta vướng vào nó có thể làm thay đổi hoàn toàn kết
quả chẩn đoán…

Post Comment