SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN

[VSUM2019] Các bước cơ bản đánh giá sức căng cơ tim

Các bước cơ bản đánh giá sức căng cơ tim mô tả sự biến dạng của cơ tim theo hướng về phía trung tâm của buồng tim, vì vậy nó chỉ ra sự dày lên và mỏng đi của thành tim trong chu chuyển tim…

Post Comment