Tuyển tập hình ảnh atlas thực tập Giải phẫu bệnh học

0

Thực tập Giải phẫu bệnh là một trong số các bộ môn rất khó của các sinh viên trường Y. Môn này không chỉ khó ở kiến thức lý thuyết, ở hình ảnh mà còn khó ở tài liệu. Bởi vì thực tập là chỉ được nhìn thấy hình ảnh trên kính hiển vi tại trường.

Khi còn là sinh viên tại trường, admin đã sưu tập được bộ hình ảnh atlas thực tập giải phẫu bệnh, bao gồm rất nhiều hình ảnh được chụp từ kính hiển vi. Đây là tài liệu hữu ích không chỉ cho các bạn sinh viên mà còn là tài liệu tham khảo cho các bác sĩ Giải phẫu bệnh.

Tài liệu sẽ được cập nhật dần trong thời gian sắp tới.

  1. Hình ảnh giải phãu bệnh u quái buồng trứng
  2. Hình ảnh giải phẫu bệnh ung thư da biểu mô tế bào đáy
  3. Hình ảnh giải phẫu bệnh ung thư da biểu mô tế bào vảy
  4. Hình ảnh giải phẫu bệnh nốt ruồi hỗn hợp
  5. Còn nữa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *