Xét nghiệm amylase được sử dụng trong chẩn đoán và theo dõi viêm tụy cấp hoặc mạn, cũng như một số bệnh lý tuyến tụy khác.