Xét nghiệm dsDNA để chẩn đoán bệnh SLE vì kháng thể kháng dsDNA xuất hiện ở SLE và hiếm khi xuất hiện ở bệnh khác, ở người bình thường khỏe mạnh.