No Image

Xét nghiệm Amylase

January 10, 2020 Đoàn, Thoại M.D 0

Xét nghiệm amylase được sử dụng trong chẩn đoán và theo dõi viêm tụy cấp hoặc mạn, cũng như một số bệnh lý tuyến tụy khác.