Tag: xét nghiệm alt


Xét nghiệm men gan ALT

Xét nghiệm men gan ALT (Alanine Aminotransferase) hay còn gọi là GPT, SGPT, là một thông số khá đặc hiệu cho tình trạng phá hủy tế bào gan, là một trong số các thông số đánh giá bệnh gan mật

Continue Reading