X-Quang tim mạch là sử dụng phương pháp X-Quang thường quy để khảo sát hình ảnh bệnh lý tim mạch có thể, nếu cần có thể chỉ định thêm siêu âm, CT, MRI…