Một số bệnh lý phổi trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính lồng ngực

July 7, 2019 Đoàn, Thoại M.D 0

Kỹ thuật chụp CLVT với độ phân giải cao (HRCT) đòi hỏi các lớp cắt phải có độ dầy ≤ 2mm và thời gian lớp cắt cũng ≤ 2mm giây. Do kỹ thuật máy ngày càng tiến bộ, hiện nay đã có máy quét 1 giây một lớp cắt và độ dầy lớp cắt1mm; máy quét xoắn ốc, ảnh HRCT phổi càng có chất lượng cao hơn đối với các chi tiết giải phẫu học tiểu thuỳ và dưới tiểu thuỳ.