Trong số các xét nghiệm này, có những xét nghiệm sử dụng huyết thanh (serological test) và có những xét nghiệm là sinh học phân tử (nucleic acid tests – NATs).

AMA-M2 là một trong 9 loại AMA là kháng thể đặc hiệu cho loại xơ gan do tắc mật nguyên phát

Vì ALT có nhiều nhất trong tế bào gan nên ALT được sử dụng để chẩn đoán và theo dõi mức độ tổn thương tế bào gan.

Sự biến động của Albumin trong máu liên quan chủ yếu tới gan (nơi sản xuất) và thận (thất thoát)