X-Quang ngực cho đến nay vẫn là phương pháp lựa chọn hàng đầu trong thăm khám vùng ngực, nếu nghi ngờ sẽ chỉ định thêm các dịch vụ khác như CT Scanner