Chỉ dẫn sinh thiết nhân tuyến giáp của Hiệp hội tuyến giáp Anh Quốc (BTA)
Không phải tất cả các trường hợp nhân tuyến giáp đều cần sinh thiết vì còn liên quan đến chi phí và sự lo lắng không cần thiết cho bệnh nhân. Vì vậy, Hiệp hội tuyến giáp Anh Quốc đã đã đưa ra phân loại thuận tiện cho quá trình chỉ định sinh thiết trong các trường hợp nghi ngờ.… (0 comment)