Siêu âm tim bao gồm những lát cắt cơ bản được quy định nghiêm ngặt. Học viên cần lắm vững và thực hiện đúng trong quá trình học. Việc nắm vững những lát cắt này cũng là tiền đề giúp sắp xếp hợp lý trình tự thao tác trong quá trình siêu âm giúp rút ngắn thời gian thực hiện, đồng thời tăng độ chính xác khi đo chỉ số huyết động

Siêu âm đánh dấu mô (Speckle Tracking Echocardiography-STE) đã được công nhận rộng rãi là thông số cung cấp những thông tin quan trọng về chức năng tâm thu và tâm trương, tình trạng thiếu máu cục
bộ cơ tim, cơ học của cơ tim và rất nhiều quá trình sinh lý bệnh xảy ra trong tim do các nguyên nhân nội tại cũng như ngoại lai.