Siêu âm Sản Phụ khoa – PGS. Trần Danh Cường, Giám đốc bệnh viện Phụ Sản Trung ương
Bộ tài liệu với 933 slides, bao gồm đầy đủ ba thời kỳ siêu âm thai cần thiết (12-22-32 tuần). Các nội dung nổi bật như các đường cắt chính, các bất thường hay gặp, cách đo độ mờ da gáy đúng và một số bệnh lý phụ khoa thường gặp.… (0 comment)

[PDF] A practical Guide to 3D ultrasound
A Practical Guide to 3D Ultrasound was conceived with the beginner in mind. The guide summarizes the basics of 3D sonography in a concise manner and serves as a practical reference for daily practice. It is written in easy-to-read language and contains tables summarizing the step-by-step instructions for the techniques presented… (6 comments)