Ung thư bàng quang là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở nam giới. Khoảng 90% số người bị ung thư ở độ tuổi từ 55…

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ (Centers for Disease Control and Prevention – CDC) là một cơ quan thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ…

Chẩn đoán ung thư vú được sử dụng nhiều phương pháp kết hợp với nhau để đem lại khả năng chẩn đoán cao nhất. Các phương pháp này sẽ tầm…

Tầm soát ung thư vú là kiểm tra vú trước khi vú xuất hiện triệu chứng hoặc dấu hiệu trên vú nghi ngờ ung thư. Tất cả phụ nữ nên…