Tag: Hội nghị siêu âm VSUM 2019


Siêu âm khớp và bộ slides thường dùng

Siêu âm khớp và bộ slides thường dùng

Bộ slides siêu âm khớp thường dùng bao gồm siêu âm khớp vai, siêu âm khớp khủyu tay, siêu âm khớp cổ tay, siêu âm khớp gối, siêu âm khớp cổ chân. Bộ slides không chỉ đề cập đến kỹ thuật mà còn bao gồm các bệnh lý thường gặp kèm theo hình ảnh siêu âm thực tế điển hình dễ hiểu

Continue Reading